+420 605 307 525
aqol@aqol.cz
Tovární 1059/41
779 00 Olomouc

Naše služby

 

Projekce

Naše projekční činnost je zaměřena jak na návrhy nových, tak na rekonstrukce či intenzifikace stávajících vodohospodářských staveb.

Zpracováváme:

 • Investiční záměry
 • Technicko-ekonomické studie
 • Projektovou dokumentaci k rozhodnutí o umístění stavby
 • Projektovou dokumentaci pro stavební povolení
 • Projektovou dokumentaci pro provádění stavby
 • Dokumentaci skutečného provedení stavby
 • Zjednodušenou dokumentaci stavby (pasport)

 

Dále zhotovujeme:

 • Provozní řády vodohospodářských staveb
 • Plány financování obnovy vodovodů a kanalizací
 • Hydrotechnické výpočty vodovodních a kanalizačních sítí

 

Inženýring

Zajišťujeme komplexní inženýrskou činnost od přípravy stavby, přes realizaci až po zahájení jejího užívání.

Zajišťujeme:

 • Zastupování investora při jednání s účastníky správního řízení
 • Zajištění vydání rozhodnutí o umístění stavby a stavebního povolení
 • Zajištění kolaudačního souhlasu
 • Autorský dozor projektanta
 • Technický dozor investora
 • Plán BOZP

 

Konzultační a poradenská činnost

Přijďte si s námi promluvit o:

 • provozování vodovodů a kanalizací
 • hospodaření s dešťovou vodou
 • dotačních možnostech
 • koncepčních dokumentech v oblasti vodního hospodářství

 

Realizace

Provádíme kompletní dodávky drobných vodohospodářských staveb formou vyššího dodavatele. Specializujeme se na novostavby, opravy a rekonstrukce vodárenských objektů, které se nacházejí na vodovodních a kanalizačních sítích, a na jejich technologické vybavení.